OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BCG Bartmanska Creative Group z siedzibą w Kornelówka 62A, 22-424 Sitno. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

1.1 w związku z wykonaniem umowy sprzedaży wyrobów firmy, lub świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

1.2 związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach w zakresie sprzedaży wyrobów przez firmę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

1.3 związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej z firmę w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@bartmanska.eu

2. Zebrane dane będą udostępnianie: podmiotom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub podmiotom z którymi firma zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

Szanowni Państwo,

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest BCG Bartmanska Creative Group z siedzibą w Kornelówka 62A, 22-424 Sitno. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w następujących celach:

1.1 w związku z wykonaniem umowy sprzedaży wyrobów firmy, lub świadczenia usług – na podstawie art. 6 ust 1 lit. b, RODO.

1.2 związanych z prowadzeniem marketingu bezpośredniego czyli kontaktowaniem się aby przekazać aktualne informacje o ofertach w zakresie sprzedaży wyrobów przez firmę co należy uznać za prawnie uzasadniony interes administratora – na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

1.3 związanych z dochodzeniem roszczeń lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą wykonania umowy z zawartej z firmę w oparciu o prawnie uzasadniony interes firmy polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi – na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit. f  RODO.

W sprawie przetwarzania danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@bartmanska.eu

2. Zebrane dane będą udostępnianie: podmiotom świadczącym usługi IT oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub podmiotom z którymi firma zawarła umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

– do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,

– do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,

– do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,

– przenoszenia danych,

– wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

4. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart